Princezna Diana

22. června 2010 v 16:13 | Darkened |  Referáty
.
V této práci bych se chtěla věnovat životu princezny Diany. Je to člověk, který i několik let po své smrti zůstává nezapomenut. Pro vás budou věci, o kterých budu psát, asi známé, ale mě ne. Když zemřela, bylo mi sedm a tak mě její působení úplně minulo.
Její jméno je latinského původu a v překladu znamená božská. Narodila se 1. července roku 1961 jako dcera hraběte Spencera a Frances Spencerové. Měla dvě sestry a jednoho bratra. Když jí bylo šest let, matka rodinu opustila kvůli Peteru Shandovi Kyddovi (zámožný podnikatel v oblasti tapet). Frances usilovala o svěření do své péče, avšak její matka Ruth u soudu řekla, že by měly děti zůstat u otce. Rozvod proběhl v roce 1969. Od té doby měla Diana mnoho chův a skutečná mateřská láska jí chyběla. Z těchto zážitků se později vzalo její přesvědčení o důležitosti mateřské lásky, kterou dávala svým synům.
Ve školách rozhodně svými výkony nevynikala, alespoň ne pozitvně. Sama o sobě prohlásila: "Cítila jsem se bezradná, jako že mám malý mozeček o velikosti hrášku. Jsem natvrdlá jako pařez." Místo talentu na učení jí však bylo naděleno něco mnohem důležitějšího, a to soucit s druhými. Její třídní učitelka z Riddelsworth Hall, internátní školy, prohlásila, že ji často viděla, jak utěšovala mladší děti.
Poslední školou, kterou Diana navštěvovala, byla soukromá internátní škola West Heath, kterou v šestnácti letech opustila. Propadla u všech zkoušek, dokonce i při opravných pokusech. Na této škole poprvé začala pracovat pro dobročinné organizace. Vedení totiž podporovalo, aby žákyně navštěvovaly staré a nemocné lidi.
Absolvovala také krátký pobyt v Institutu Alpin Videmanette ve Švýcarsku, kde byly dívky připravovány na společenský život. Po návratu se usadila s přáteli v Londýně. Bylo to jedno z nejšťastnějších období jejího života. Nejdříve pracovala pro známé jako chůva, roznášela občerstvení na večírcích a dokonce také uklízela. Možná právě i toto ji pak přiblížilo chudým lidem. Připomíná mi to větu Mahátmy Gándhího, který řekl: Měli bychom se od mládí sžívat s myšlenkou, že jsme všichni metaři. Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je živit se nějaký čas jako metař. Teprve pak skutečně pochopíme, co znamená rovnoprávnost mezi lidmi.[1] Následně nastoupila na místo učitelky v mateřské školce.
.
S Charlesem se seznámila již jako malé dítě, ale za normální setkání lze považovat až ta pozdější. Bylo jí šestnáct let a Charles se dvořil nejprve její sestře Sarah. Avšak Diana ho okouzlila natolik, že se později začali scházet a roku 1981 požádal Charles princeznu z Walesu o ruku. Toto období pro ni bylo velice těžké, neboť ji na každém kroku následovali reportéři. Fotili ji dokonce i při práci ve školce. Tento tlak médií se v pozdějších letech ještě stupňoval.
Brzy po pohádkové svatbě se začaly objevovat první mraky. Diana si svatební cestu představovala jako romantické chvíle bez médií. Charlesova představa vypadala ale jinak. Na cestu si nechal zabalit rybářský prut a šest knih. Během plavby na královské jachtě Britannie objevila princezna v deníku svého manžela fotografie Camilly Bowles, které náhodou vypadly. Žádala po Charlesovi vysvětlení, ale ten její prosby ignoroval. Jeden večer strávil manželský pár u egyptského prezidenta, kam si nástupce trůnu vzal manžetové knoflíčky ve tvaru propletených písmen C, které dostal od Camilly. Následně se usadili na Balmoralu. Navenek působili jako šťastný pár, avšak v soukromí probíhaly hádky kvůli Camille.
Dalším problémem byl věkový rozdíl dvanácti let. Oba měli odlišné povahy, jiné zájmy a rozdílné přátele. Dianu nebavilo pólo a venkovské lovy a starší přátelé ji nudili. Charles zase neholdoval tanci a do mladší společnosti nezapadal. Následník trůnu v této době také zjišťoval, že již není středem pozornosti a je odsunut na vedlejší kolej. Když přijížděly návštěvy, nejezdily kvůli němu, ale kvůli Dianě, se kterou se chtěli seznámit. Stejně tak média nestála o Charlese, ale spíše o jeho ženu. Získávala si lidi tím, že vůči nim byla otevřená a dokázala ukázat emoce, na rozdíl od Charlese, který byl vychováván ke skrývání svých nálad.
Diana spory v manželství nesnášela dobře. Onemocněla bulimií. Pokusila se několikrát spáchat sebevraždu, jednou se dokonce vrhla ze schodů, když čekala Williama. Naštěstí vyvázli oba dva bez vážnějších zranění. Tyto pokusy byly výkřiky, kterými se princezna dožadovala pozornosti. Avšak ne té z médií. Byla velice osamělá. Útěchu hledala v práci pro charitu. Zrušila například předsudek, že AIDS se přenáší obyčejným fyzickým stykem, například podáním ruky.
Ani její vstup do královské rodiny se neudál bez potíží. Nedodržovala přísně etiketu, byla schopna mluvit s obyčejnými lidmi, hlavně s dětmi a starými. Když musela odjet na cestu do Austrálie a na Nový Zéland, vymohla si, že William pojede také i přes nesouhlas rodiny. Svým přátelům později řekla: "Uvnitř tohoto systému se mnou zacházeli jako s podivínem. Cítila jsem, že pro ně nejsem dost dobrá. Díky Bohu, teď už je v pořádku, že jsem jiná."
Postupně se vztah Charlese a Diany zhoršoval. Měli oddělené ložnice a každý den se hádali. Diana už ani nechtěla krizi skrývat. Když ji manžel na veřejnosti políbil, utřela si rukou pusu, nebo mu uhnula. Vyplavalo dokonce na povrch, že během svatební cesty se Charles pravidelně stýkal s Camillou. Následně vyšla skandální kniha Andrewa Mortona Diana: její pravdivý příběh, kde autor se svolením Diany odhalil pozadí vztahu. Když pár odjel do Indie a do Koreje, získal si přezdívku "Bubáci". Tak moc bylo vidět odcizení manželů. Z této cesty pochází fotografie Diany před palácem Tádž Mahal, chrámem postaveným milujícím manželem. Někteří lidé říkají, že tato fotka jí měla zajistit při rozvodu podporu veřejnosti.
Samozřejmě se našli lidé, kteří princezně chtěli uškodit a pošpinit její pověst. Média se na vztahu Diany a Charlese opravdu "vyřádila". Někdo dokonce zveřejnil Dianin telefonní rozhovor s tehdejším milencem Jamesem Gilbeym. Později se však objevila další páska, která se týkala jejího manžela. Byl to rozhovor s Camillou Parker Bowles. Vyznávala si s Charlesem lásku a padlo i mnoho jmen lidí, kteří jim poskytovali místo ke schůzkám. V této době Diana odešla z mnoha funkcí v charitativních organizacích, protože se cítila vyčerpaná. Oporou pro ni byly během tohoto období její děti.
.
Chtěla, aby se monarchie přizpůsobila nové době, a tak brala své děti do nemocnic, kde se setkaly s bezdomovci a lidmi umírajícími na AIDS. Myslím si, že to byl skvělý nápad, je potřeba přiblížit se utrpení druhých a vědět, že existují, a pokusit se jim pomoci, a to podle mě neplatí jen pro vysoko postavené lidi, ale i pro ty obyčejné. "Vzala jsem své děti na místa, kde zřejmě dosud nikdy nikdo v tomto věku a z této rodiny nebyl. Oni teď mají určitou zkušenost - možná ji nebudou nikdy potřebovat, ale semínko je zaseto a já doufám, že poroste, protože ve vědomosti je síla. Chci, aby měli pochopení pro lidské city, lidské obavy, lidské trápení ,lidské naděje a sny."
Po odloučení s královskou rodinou, když nebyla svázána tradicemi, začala být sledována různými módními časopisy, protože její styl oblékání se v mnohém změnil, dá se říci, že zlepšil. Nosila šaty návrhářských špiček a byla všemi obdivovaná. Byla přirozená a to podtrhovalo její styl. Mimi Spencerová prohlásila: "Jako hvězdě stylu konce 20. století se Dianě nikdo nevyrovná."
Její oblíbenou hudbou byly písně z muzikálů Fantóm opery a Bídníci. Mezi Dianiny zájmy patřil tanec. Když byla malá, chtěla být baletkou. Zatančila si s Johnem Travoltou a s britským tanečníkem Waynem Sleepem. Byla patronkou Anglického národního baletu. Samozřejmě, mnoho z jejího života vyplňovala charita. Účastnila se různých charitativních večeří, koncertů a podobně. Byla patronkou Fondu národní pomoci. Měla vlivné přátele (např. Elton John, Liza Minelli, Cindy Crawford), a jejich podpory se snažila využít ve prospěch těch, kteří to potřebovali.
.
Díky své popularitě dokázala pro charitativní účely získat horentní sumy peněz. Před odchodem od prince Charlese měla kontakt s více než 150 dobročinnými organizacemi. V některých zastávala funkci prezidentky. Po rozchodu z většiny z nich odstoupila a spolupracovala pouze se šesti. Jmenujme například Misi pro malomocenství, Národní společnost pro boj s AIDS a Centrepoint (zaměřeno na bezdomovce). Navštěvovala také nemocnice, a to jak oficiálně, tak i soukromě. S malou nemocnou Danielou Stephensovou a její matkou dokonce navázala hluboké přátelství, které trvalo až do její smrti. S Danielou si povídala, sledovala televizi, pravidelně ji navštěvovala a jednou ji dokonce pozvala k sobě do Kensingtonského paláce.
Když se podíváme na tento pozoruhodný výčet Dianiných aktivit, jistě nás nepřekvapí, že pomáhala při práci také Matce Tereze a Imranu Khanovi (původně pákistánský hráč kriketu), který pracoval pro nemocnice zaměřené na léčbu rakoviny. Její cesty ji zavedly mimo jiné do Pákistánu, Japonska a Nepálu. Dianinou poslední kampaní byla propagace zákazu nášlapných min. Kampaň vedla její kroky až do Angoly. Sama řekla: "Každý si může přečíst statistiku, ale něco jiného je jít do nemocnic a vidět oběti min, jak bojují po ztrátách končetin a částí těla o přežití - to je strašné."
Po návratu z Angoly ji opět čekaly nepříjemnosti s královskou rodinou. Královna napsala Dianě i Charlesovi ručně dopis, že by se kvůli dětem měli co nejdříve rozvést. Toto se dostalo i do médií. Diana byla zdrcená. Vedla čím dál izolovanější život. Rozvod byl potvrzen v srpnu roku 1996 a situace se pomalu začala opět zlepšovat.
Diana opět získávala ztracenou sebedůvěru. Zásluhu na tom měl jistě i Dodi Fayed, se kterým v té době měla poměr, který vyšel najevo po dovolené na Korsice a Sardinii, kde měla Diana i své syny. Po návratu z tohoto pobytu odjela ještě na několik dní do Francie. Tento poslední vztah pro ni byl šťastný. Měla v Dodim oporu a cítila se být milována. Z Francie se živá již nevrátila. Zemřela ve věku 36 let. 31. srpna 1997 bylo tělo převezeno do Velké Británie.
Zpráva o princeznině smrti zasáhla celý svět. Projevy soustrasti nebyly pouze oficiální a strojené, jak to často u významných lidí bývá. Byly skutečné. Okolo Kensingtonského paláce, kde Diana bydlela, byly položeny stovky květin. Lidé zde čekali i několik hodin, aby se mohli zapsat do kondolenční knihy. Kytice ležely dokonce i před britským konzulátem v New Yorku či před dveřmi britské ambasády ve Washingtonu, D. C. Smutek lidí a jejich úcta k princezně je vidět na mnoha fotografiích. Mě nejvíce zaujal detail kytice karafiátů, uprostřed nichž byla karta - srdcová královna.
O několik dní později zemřela i Matka Tereza, Dianina přítelkyně. Svět tak přišel o dvě ženy, které skutečně dokázaly naplnit podstatu lidství.
K Dianině smrti se se skutečnou lítostí vyjádřilo mnoho významných osobností, mezi nimiž byl například Tony Blair, prezident Clinton, Kofi Annan či Nelson Mandela. Vznikla vlna opovržení vůči novinářům, kteří při nehodě sehráli významnou roli. Masivní vlna kritiky se také zvedla proti královské rodině, která se tvářila nezúčastněně. Královna tedy po 38 letech vystoupila v přímém přenosu, aby přednesla dojemný projev.
Dianin přítel Elton John prohlásil: "Toto je nejtragičtější a nejzbytečnější smrt. Svět ztratil svoji nejoddanější lidskou bytost a já jsem přišel o výjimečnou přítelkyni." Lucianno Pavarotti, princeznin oblíbený zpěvák, řekl: "Mé srdce je plné zármutku a bolesti. Lady Diana byla nejnádhernějším symbolem lidskosti a lásky k celému světu. Dotkla se mého života neobyčejným způsobem. Vždy na ni budu myslet s hlubokou láskou a radostí."
Poslední cestou princezny Diany byl úsek mezi Kensingtonským palácem a Westminsterským
opatstvím. Osobně přišly dva miliony lidí. Přímý přenos ve Velké Británii sledovalo 25 milionů lidí (1/2 obyvatel) a na celém světě to bylo 2,5 miliardy. Královská rodina při této události porušila několik tradic. Vystoupila před brány paláce a stála na chodníku, aby vzdala princezně hold. Britská vlajka poprvé vystoupala nejdříve nad palác a až poté byla spuštěna na půl žerdi. V této poloze ještě nikdy nebyla, neboť vlajka symbolizuje kontinuitu britského království. Pohřeb navštívilo mnoho slavných osobností, mezi nimiž byli kromě politiků také herci, režiséři a módní návrháři. Vyvrcholením pohřbu byl projev hraběte Spencera, Dianina bratra, který zaútočil svou řečí na média. Odpovědí na projev mu byl potlesk, který zvenčí pronikl od lidí, kteří poslouchali jeho slova přes reproduktory. Následně začali tleskat i přítomní uvnitř opatství. Elton John zazpíval upravenou verzi písně Candle in the Wind, původně složenou na počest Marylin Monroe.
V Dianině rodném Althorpu se konalo ještě poslední rozloučení s princeznou. Tento obřad byl pouze pro Dianinu rodinu. Byla pohřbena s růžencem, který jí věnovala Matka Tereza. Hrob se nachází na ostrově uprostřed jezera zvaného The Oval. Toto místo si oblíbila již jako malá.
Obdivuji tuto ženu za to, že čím víc jí život bral, tím víc dokázala dávat. Je pro mě důkazem toho, že člověk není pouze bytostí z masa a krve, ale také z duše, která je nám dána nějakou vyšší silou, jež pro někoho představuje Boha, pro někoho lásku. Je vlastně jedno, jak ji nazveme.
Ráda bych skončila slovy, která pronesl hrabě Spencer na pohřbu ve Westminsterském opatství: "Diana byla samotným ztělesněním soucitu, povinnosti, stylu a krásy. Na celém světě byla symbolem nesobecké lidskosti. Na celém světě se trvale zasazovala o práva těch, kteří žili na dně společnosti, byla to velice britská dívka, která překračovala národní hranice. Byla osobností s přirozenou ušlechtilostí, někým, kdo byl beztřídní a kdo během posledního roku svého života potvrdil, že nepotřebuje královský titul k tomu, aby kolem sebe i nadále vytvářel svůj zvláštní druh kouzla."
Charitativní organizace princezny Diany:
  • The Diana, Princess of Wales - Memorial Fund
  • The British Red Cross (Kampaň proti nášlapným minám)
  • Centrepoint Soho
  • English National Ballet
  • The Leprosy Mission
  • National Aids Trust
  • Royal Mardsen NHS Trust
  • Great Ormond St. Hospital for Children NHS Trust
  • USA - American Red Cross
Zdroje:
Hlavním zdrojem pro tuto práci byla kniha:
Donnelly, P.: Diana:Princezna lidských srdcí. 1. vyd.: Praha: Rebo Productions 1997
z této knihy pochází také všechny neoznačené citace.
[1] Stern, Henri: Máhátma Gándhí: Životní zásady. 1. vyd.: Praha: Triton 2004

.

.
.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 kristina kristina | E-mail | 28. dubna 2011 v 17:27 | Reagovat

je to nadherne obdivujem cloveka ktory vie tak dobre o PRINCEZNEJ DIANE

2 kristina kristina | E-mail | 28. dubna 2011 v 18:44 | Reagovat

ked som to citala bola som prekvapena aky mala tazky  zivot. ale lutujem to ye yomrela mohla bztu bzt este s nami. a dalej rozsirovat svoju krasu. a pajem vela stastie jej celej rodine, a vela stastie Princovi Williemovi a jeho manzelke Kate. a velku pochvalu tomu kto to pisal!!!!!!!!

3 Ducii Ducii | Web | 22. června 2011 v 17:34 | Reagovat

Právě jsem tu knihu od Donnellyho dočetla - patří rozhodně mezi ty horší o Dianě... Doporučila bych knihu Sarah Bradford a tuhle radši spal... Nemám ráda knihy, co hovoří příliš jednostranně, lepší když se někdo snaží o neutralitu... Pravda jsou o Dianě i mnohé horší, třeba Morton to je naprostá katastrofa...

4 ArleneBom ArleneBom | E-mail | 22. července 2017 v 17:06 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captcha solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
See you later ;)

XRumer20170721

5 Flossiediorn Flossiediorn | E-mail | 25. července 2017 v 17:24 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
See you later!

XRumer20170725

6 Davidnic Davidnic | E-mail | 29. července 2017 v 2:01 | Reagovat

VasTutNet точка  ru  удалим негативные отзывы о Вас,разместим положительные,Спецалист по удалению плохой негативной информации в сетиУдалить инофрмацию о себе из поисковиков Удалим всю негативную информацию ,разместим положительные отзывы.Привлечение трафика аналог яндекс директа и гугла Агентство репутации Вастутнет VasTutNet точка ру!

7 MariaLog MariaLog | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 6:09 | Reagovat

Мечтаете как-то разнообразить вашу сексуальную жизнь? Добиться принципиально новых ощущений позволят эротические товары

Один из самых распространенных методов достичь невероятных ощущений – <a href="https://afroditalove.ru/category/vibromassazher-vibrator/">купить вибратор</a>. С его помощью достаточно легко добиться дополнительной симуляции особо чувствительных зон. Только не пользуйтесь им в одиночестве, доверьтесь своему партнеру. Это хорошо укрепит вашу связь и поможет стать более раскованными друг с другом.</p>
Также среди секс-игрушек распространены эрекционные кольца, наручники, различные смазки и стимуляторы. Начните с чего-нибудь одного, не бойтесь попробовать разные варианты, и вы точно сможете найти то, что придется по душе вам обоим.</p>
Стоит заметить: <a href="https://afroditalove.ru/category/prezervativy/">купить презервативы</a>, фаллоиммитаторы, вакуумные помпы, <a href="https://afroditalove.ru/category/vaginalnye-shariki/">вагинальные шарики</a>, и другие <a href="https://afroditalove.ru/">секс-игрушки</a> вы сможете в интернет-магазине «Афродита» (afroditalove.ru).</p>

8 CarolynSauck CarolynSauck | E-mail | 5. srpna 2017 v 6:10 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captchas solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
See you later!

XRumer201708

9 CarolynSauck CarolynSauck | E-mail | 5. srpna 2017 v 22:11 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
Good luck ;)

XRumer201708

10 CarolynSauck CarolynSauck | E-mail | 6. srpna 2017 v 3:41 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
Good luck!

XRumer201708

11 CarolynSauck CarolynSauck | E-mail | 6. srpna 2017 v 14:15 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captchas solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
Good luck!

XRumer201708

12 Avito777Vow Avito777Vow | E-mail | 15. srpna 2017 v 21:52 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Здравствуйте, дорогие друзья!</b>

Рады предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам необходимы конкретные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если требуется залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных заказчиков гибкая система бонусов и скидок!
Гарантия:

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим... <b>А также, гасим Штрафы ГИБДД за 65% ...</b>

Оплата:
ЯндексДеньги, Webmoney (профессиональные счета)
Рады сотрудничеству!

<b>канал Телеграмм  @t.me/avito50 </b>
________

авито авто +с пробегом область
турбо пакет авито со скидкой
пакет объявлений +на авито
авито купить игрушки пакетом
авито нижний

13 Avia777ml Avia777ml | E-mail | 16. srpna 2017 v 15:50 | Reagovat

<b>Авиабилеты по РУ за 60 процентов от цены кассы.</b> по МИРУ - 50%| <b>Телеграмм @AviaRussia</b> только этот, другие не используем.

Надежно. Выгодно. Без слётов. И БЕЗ каких-либо проблем.

Оплата:
ЯндексДеньги, Webmoney (профессиональные счета)
Рады сотрудничеству!
________

купить авиабилеты со скидкой дешево
авиакомпания аэрофлот купить дешевые авиабилеты
авиакомпания победа купить дешевые авиабилеты официальный сайт
сайт дешевые авиабилеты онлайн
озон тревел авиабилеты дешевые билеты купить

14 MariaLog MariaLog | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 21:58 | Reagovat

Хотите разнообразить сексуальную жизнь? Добиться новых ощущений помогут игрушки для взрослых

Один из самых востребованных способов достигнуть невероятных ощущений – <a href="https://afroditalove.ru/category/vibromassazher-vibrator/">купить вибратор</a>. С его помощью легко добиться дополнительной симуляции эрогенных зон и точек. Только не пользуйтесь им в одиночестве, доверьтесь своему партнеру. Это значительно укрепит вашу эмоциональную и физическую связь и поможет стать более открытыми и раскованными друг с другом.</p>
Также среди игрушек для взрослых распространены наручники, эрекционные кольца, стимуляторы и смазки. Начните с чего-нибудь одного, не бойтесь эксперементировать с разными вариантами, и вы обязательно найдете то, что придется по вкусу вам обоим.</p>
Стоит отметить: <a href="https://afroditalove.ru/category/prezervativy/">купить презервативы</a>, фаллоиммитаторы, вакуумные помпы, <a href="https://afroditalove.ru/category/vaginalnye-shariki/">вагинальные шарики</a>, и остальные интим-товары вы сможете в интернет-магазине «Афродита» (afroditalove.ru).</p>

15 HollyRah HollyRah | E-mail | 1. září 2017 v 0:31 | Reagovat

<b><a href=http://seo-swat.ru//Y17aq/>This is the 2017 bomb !!!</a></b>
Play with me my friends...

...

16 AgustinRak AgustinRak | E-mail | Web | 11. září 2017 v 21:10 | Reagovat

cbd oil for pain management cbd oil for pain relief where to buy <a href=https://www.goodreads.com/user/show/71184085-pluckyroster6926>cbd oil for sale in california</a> cbd oil dosage for chronic pain

how much cbd oil for dogs with cancer cbd oil for sale in california <a href="http://www.purevolume.com/listeners/rarewriter7410/posts/6765609/Cannabis+Extracts+for+Treating+Cancer">cbd oil for cancer treatment of liver disease</a> cbd oil for dogs with seizures

17 Avito777dide Avito777dide | E-mail | 21. září 2017 v 15:55 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Здравствуйте, дорогие друзья!</b>

Всегда рады предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, совершенно новые). Если Вам требуются конкретные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если нужен залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!
Гарантия:

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим... <b>А также, гасим Штрафы ГИБДД за 65% ...</b>

Оплата:
ЯндексДеньги, Webmoney (профессиональные счета)
Рады сотрудничеству!

Залив Авито <b>канал Телеграмм  @t.me/avito50 </b>
________

авито ру санкт
авито край
регистрация +на авито бесплатная
турбо пакеты +на авито
авито нью баланс

18 Avito777dide Avito777dide | E-mail | 24. září 2017 v 2:23 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Приветствую вас, дорогие друзья!</b>

Рады предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, совершенно новые). Если Вам нужны определенные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если нужен залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!
Гарантия:

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим... <b>А также, гасим Штрафы ГИБДД за 65% ...</b>

Оплата:
ЯндексДеньги, Webmoney (профессиональные счета)
Рады сотрудничеству!

Залив Авито <b>канал Телеграмм  @t.me/avito50 </b>
________

авито нижний новгород
пополнение баланса авито
авито бесплатные объявления томск
продажа +на авито
авито спб бесплатные объявления

19 Avito123Sl Avito123Sl | E-mail | 25. září 2017 v 19:49 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Приветствую вас, дорогие друзья!</b>

Рады будем предоставить Всем вам услуги по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, совершенно новые). Если Вам необходимы определенные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если нужен залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!
Гарантия:

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим... <b>А также, гасим Штрафы ГИБДД за 65% ...</b>

Оплата:
ЯндексДеньги, Webmoney (профессиональные счета)
Рады сотрудничеству!

Залив Авито
________

купить акции авито
пополнение баланса авито
турбо пакеты авито со скидкой
авито детские вещи пакетом
пополнение авито

20 Avito321pi Avito321pi | E-mail | 28. září 2017 v 9:15 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Приветствую вас, дорогие друзья!</b>

Рады предоставить Всем вам услуги по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам необходимы определенные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если необходим залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных заказчиков гибкая система бонусов и скидок!

<b>Гарантия: </b>

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

<b>Заливы на балансы Авито</b>
________

как мошенники снимают деньги с карты на авито
как пополнить кошелек авито в связном
как удалить аккаунт в авито если забыл логин и пароль и номер
как удалить аккаунт в авито если забыл пароль
причины блокировки аккаунта на авито

21 Caseythiff Caseythiff | E-mail | Web | 7. října 2017 v 15:28 | Reagovat

Some people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse.

The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness. If it is required that one takes a complete tablet, it means that a certain amount of the ingredients are required to achieve the desired goal. It is also recommended that one does not crush the pill and dissolve it in beverages. Chemicals found in beverages have the potential of neutralizing the desired nutrients in the pill thereby leading to ineffectiveness. The best way to take the tablets is swallowing them whole with a glass of water.

The diet pills speed up the metabolic processes. This is the key factor that leads to the burning of all the fats in the body. This means that one passes out lots of urine, which subsequently leads to dehydration. It is imperative that the user take lots of water round the clock. This will help curb dehydration, which can lead to health problems. In addition to that, water offers the required medium for the function of the nutrients and elimination of the fats.

When buying the review of diet pills, it is imperative that one gets the most recommended dose. People tend to compromise the quality and effectiveness of the tablets due to the variation in cost. The low priced pills depict poor quality, which means their effectiveness is not reliable. Some have also been found to cause health problems. The dose should also be taken as recommended. Over dose will not speed up the process but rather lead to complication. This will increase risk of side effects. If the taking of the pill is forgotten, do not take more to compensate for the lost time.

The diet plan enclosed with the diet pills has also to be followed. According to the requirements, the termination of the diet must be done even with no results. This means your body is irresponsive.

22 Dol77lartaT Dol77lartaT | E-mail | 14. října 2017 v 13:14 | Reagovat

Были заплачены деньги 6000 за покупку базы данных и просто швырнул. с другого аккаунта к нему обратились, уже специально на 100р была сделка на выборку и тоже швырнул.

непорядочный гандон. кинет 100р%

Телеграм  @japoshka кидальная дешевка

23 AlysonNwh AlysonNwh | E-mail | Web | 18. října 2017 v 21:21 | Reagovat

http://tinyurl.com/yc45ayd2

24 AlysonMxd AlysonMxd | E-mail | Web | 25. října 2017 v 19:26 | Reagovat

http://www.saloonofgames.com/profile/jamisonlaym/

25 ElvaGht ElvaGht | E-mail | 27. prosince 2017 v 4:20 | Reagovat

апрапрапр

26 vardenafil prices vardenafil prices | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 13:02 | Reagovat

Thanks to my father who informed me regarding this webpage, this blog is in fact remarkable.

27 levitra prices levitra prices | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 14:56 | Reagovat

Very rapidly this web page will be famous among all blog visitors, due to it's good content

28 buy 20 mg levitra buy 20 mg levitra | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 16:18 | Reagovat

Oh! Wow its really a humorous and jockey YouTube video posted here. thanks for sharing it.

29 20 mg levitra 20 mg levitra | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 16:50 | Reagovat

For most up-to-date news you have to visit world-wide-web and on world-wide-web I found this web site as a best web site for hottest updates.

30 cheap levitra 10 mg cheap levitra 10 mg | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 18:50 | Reagovat

What a video it is! Truly awesome and good quality, please upload more movies having such pleasant quality. Thanks.

31 levitra 10 mg prezzo levitra 10 mg prezzo | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 19:52 | Reagovat

Yup, you are accurate Google is the best for blogging, Google’s weblog also come up to fast in search engines too.

32 buy levitra 10mg buy levitra 10mg | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 21:07 | Reagovat

YouTube carries not only comic and humorous video clips but also it includes learning related videos.

33 levitra cost levitra cost | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 22:08 | Reagovat

I and my mates watch the soccer  game clips at YouTube forever, as they have in nice quality.

34 buy 10mg levitra buy 10mg levitra | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 22:37 | Reagovat

Hello friends, good paragraph and good urging commented at this place, I am really enjoying by these.

35 vardenafil buy vardenafil buy | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 0:01 | Reagovat

Hurrah! It's also fastidious article on the topic of JavaScript, I am actually eager of learning JavaScript. thanks admin

36 prezzo levitra 10mg prezzo levitra 10mg | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 0:37 | Reagovat

There are also so many video uploading web pages, and these also provide facility for distribution their movies, however I think YouTube is the best.

37 buy generic levitra buy generic levitra | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 1:54 | Reagovat

Hi there friend, what a quality is! For this YouTube video, I am really impressed, because I have never seen good quality YouTube video earlier than,

38 buy 10mg levitra buy 10mg levitra | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 3:48 | Reagovat

It’s an remarkable paragraph in support of all the online viewers; they will obtain advantage from it I am sure.

39 buy levitra 20 mg buy levitra 20 mg | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 4:53 | Reagovat

Hello to all, the YouTube film that is posted at at this point has really fastidious quality along with nice audio quality

40 buy 20 mg levitra buy 20 mg levitra | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 5:08 | Reagovat

One more thing that I would like to share at this time is that, whatever you are using free blogging service but if you don’t update your web site on daily basis then it’s no more worth.

41 buy vardenafil online buy vardenafil online | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 5:55 | Reagovat

Hi there, I also want to share my view here, when i don’t know even about a effortless thing related to PHP, I always go to look for that from web.

42 generic levitra generic levitra | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 21:29 | Reagovat

Wow! It’s a nice jQuery script; I was also seeking for that, thus i got it right now from at this place. Keep it up admin.

43 levitra 20 mg levitra 20 mg | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 2:06 | Reagovat

Hi there, just wanted to say, I liked this blog post. It was inspiring. Keep on posting!

44 vardenafil 20mg vardenafil 20mg | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 22:07 | Reagovat

My chief is as well keen of YouTube humorous video tutorials, he also watch these even in company hehehe..

45 levitra 20 mg levitra 20 mg | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 2:14 | Reagovat

You have to waste less time to search your necessary matter on web, because nowadays the searching methods of search engines are fastidious. That’s why I fount this piece of writing here.

46 levitra online levitra online | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 4:28 | Reagovat

Truly picture is the display of some one’s feelings; it offers the lesson to the people.

47 levitra 20 mg bayer prezzo levitra 20 mg bayer prezzo | E-mail | Web | 24. dubna 2018 v 11:28 | Reagovat

You have to waste less time to search your required matter on web, because nowadays the searching methods of search engines are nice. That’s why I fount this piece of writing here.

48 levitra rezeptfrei deutschland levitra rezeptfrei deutschland | E-mail | Web | 24. dubna 2018 v 13:06 | Reagovat

Wow, what a quality it is! For the reason that mostly YouTube video clips have no nice feature, except this is truly a fastidious quality video.

49 levitra 20 mg bayer prezzo levitra 20 mg bayer prezzo | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 21:43 | Reagovat

Ahaa, its nice conversation on the topic of this article here at this webpage, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama