Osnovy k maturtním otázkám 21 - 30

22. června 2010 v 15:59 | Darkened |  Maturitní otázky z dějepisu
21. Československo v letech 1918 - 1932
 1. Vznik ČSR, muži 28. října.
 2. Spor s Polskem (Těšínsko), Rakouskem (Valticko, Vitorazsko), Maďarskem, německou menšinou (Liberec, Deutschsüdmähren, Böhmerwaldgau, Deutschböhmen, Sudetenland), + Podkarpatská Rus.
 3. Reformy vlády x kritickému stavu (8 hod. prac. doba, sociální zákony, podpora v nezaměstnanosti, měnová reforma, pozemková reforma).
 4. Politika - strany - české, slovenské, polské, maďarské, německé; volby, rysy, koalice; Revoluční národní shromáždění.
 5. Ústava ČSR, Pětka, mezinárodní postavení.
 6. Svobodný tisk a rozhlas, náboženská svoboda, pořádek, pozvednutí kultury Slovenska.
 7. Světová hospodářská krize a její důsledky. (mostecká stávka 1932)
22. Evropa a svět v letech 1918 - 1932
 1. Poválečné uspořádání světa - Versailleská mírová konference, Malá dohoda, Washingtonská mírová konference, * Společenství národů.
 2. Výsledky 1. sv. v. - nové státy, svržení monarchií, společnost národu, Versailleská mírová konference ("rada tří" - George, Wilson, Clemenceau), Malá dohoda, Washingtonská mírová konference, význam USA.
 3. Mezinárodní vztahy po 1. sv. v. - VB x Francie, Rusko + Německo, krize, ohrožení Versailleského systému, 1922 konference v Janově (VB + Francie) a konference v Rapallu (Rusko + Německo). 1925 Konference v Locarnu (Rýnský garanční pakt), 1928 Briand-Kellogův pakt.
 4. Německá otázka. - Výmarská republika 1919, 1923 Rúrská krize → inflace, 1924 Davesův plán, 1930 Youngův plán. 1923 pivní puč. Krize - NSDAP, Hitler.
 5. Extremistické směry - komunismus - 1919 vznik Kominterny, fašismus.
 6. Rusko. - 1918 - 1920 občanská válka - hladomor, bolševici X menševici. Reakce států - hospodářská, diplomatická, vojenská. 1922 * SSSR. NEP (Goelro), KGB, Lenin → 1924 Stalin (x Trockij), "nový typ demokracie", kolektivizace (kolchozy, sovchozy, kulaci), gulagy.
 7. Itálie - 1922 Mussolini.
 8. Čína - Kuomintang (Sunjatsen → Čankajšek; nacionalismus, demokracie, blahobyt lidu) → 1927 převrat, 1928 Nanking, vláda; x Komunistická strana Číny (Mao Ce Tung).
 9. Koloniální oblasti - chtějí samostatnost - "politický národ", Indie (Gándhí, Indický národní kongres, hnutí nespolupráce s britskými úřady).
 10. Blízký východ - Turecká republika *1923, Persie, Afghánistán, arabské země - mandátní území → nezávislost.
 11. Zlatá dvacátá léta → Hospodářská krize (24. 10. 1929 krach, 25. 10. "černý pátek") - důsledky.
 12. Rakousko. - klerofašismus, Engelbert Dolfuss, Vlastenecká fronta.
 13. Francie (krize, finanční závislost), VB (politika izolace), USA ("Ekonomický vítěz 1. sv. v.").
23. Československo v letech 1933 - 1939
 1. Hitlerův nástup - hrozba.
 2. Vnitřní rozpad - sudetoněmecké politické hnutí (Konrád Henlein), Karpatoněmecká strana (Hans Karmasin), HSLS, Maďarské strany, nedemokratické politické strany (Národní obec fašistická - Radula Gajda, Národní sjednocení - Karel Kramář, Jiří Stříbrný)
 3. Krize čs. demokracie. - sílí HSLS, SdP, abdikace TGM → "prosincový blok", 18. 12. 1935 Beneš; vláda - dr. Milan Hodža, "trojský kůň Německa", snahy o dohodu s SdP; Karlovarský program → Národnostní statut → květnová krize → 21. 5. 1938 částečná mobilizace. Obecní volby. Lord Runciman. SdP - ozbrojený puč, Hodžova vláda padá → Jan Syrový. 23. 5. všeobecná mobilizace.
 4. Mnichovská dohoda.
 5. Druhá republika. - územní ztráty, ztráta obyvatel, migrace, hospodářské ztráty, morální úpadek, oslabení pražské vlády → Slovensko separatismus (HSLS - Josef Tiso) → 1938 Česko-slovenská federativní republika.
 6. Politická situace 2. republiky. - demokracie obviňována, fašistické organizace (Vlajka, ANO) a strany (Národní liga, Národní obec fašistická), politika 1. republiky X tendence 2. republiky (Strana národní jednoty). František Chvalkovský, Beneš abdikace → Dr. Emil Hácha, vláda Rudolf Beran, likvidace parlamentní demokracie.
 7. Tlaky z Německa, německá menšina - Slováci (Tuka, Ďurčanský) jednání s Hitlerem → stanné právo → Hlinkovy ozbrojené gardy → 14. 3. vznik Slovenského státu. Podkarpatská Rus → Maďaři. 15. 3. německá vojska, 16. 3. vznik Protektorátu Čechy a Morava.
24. Evropa a svět v letech 1933 - 1939.
 1. Reakce na krizi - USA (New Deal), Francie (Lidová fronta - Leon Blum → Eduard Daladier), Švédsko (Vybudování státu blahobytu).
 2. Německo - Hitler získává podporu, 30. 1. 1933 kancléřem → požár Říšského sněmu, likvidace demokracie. Wehrmacht do Porýní. Představitelé NSDAP (Bormann, Himmler, Goebbels, Göring, Hess), ozbrojené oddíly (SA, SS, Gestapo + SD). 30. 6. 1934 Noc dlouhých nožů. Propaganda.
 3. Holocaust v Německu - ze společenského života, bojkot, 15. 9. 1935 Norimberské zákony, 9. -10. 11. 1938 Křišťálová noc. Arizace.
 4. Rakousko - Klerofašismus, Vlastenecká fronta, Engelbert Dolfuss.
 5. Španělsko - 1936 - 1939 občanská válka. Lidová fronta + interbrigády X Falanga (Francis Franco) + "dobrovolníci".
 6. SSSR - 1922 vznik. 1924 Stalin. Lidová demokracie, propaganda, budovatelské nadšení, industrializace (pětiletky). Hladomor. Kolektivizace (kolchozy, sovchozy, kulaci). Gulagy, moskevské procesy. Zahraniční politika (1922 dohoda v Rapallu, smlouva s ČSR a Francií, španělská občanská válka).
 7. Rozpad versailleského mírového systému. - Čína X Japonsko - Mandžukuo. Latinská Amerika. Hitler + spojenci - pokus o revizi systému. Itálie → Etiopie. Německo → Fall Otto, Fall Grün, Fall Weiss. Politika appeasementu → jednání Hitler + Hallifax. 12. 3. 1938 Anschluss Rakouska. 29. - 30. 9. 1938 Mnichovská dohoda.
25. Druhá světová válka.
 1. Protektorát. Německo vypovídá smlouvy. 1939 - vznik Osy Berlín - Řím. 1939 Pakt Molotov - Ribbentrop. Agresivita Itálie (Etiopie, Albánie). Appeasement.
 2. 1. 9. 1939 - Generální plán Východ. → x VB, Francie.
 3. 17. 9. útok na Polsko SSSR. Taktika bleskové války (Němci).
 4. SSSR - + Litva, Lotyšsko, Estonsko, Besarábie, S Bukovina. Sovětsko-finská zimní válka.
 5. "Válka vsedě. Podivná válka." - Maginotova a Siegfriedova linie.
 6. 1940 - útok na Skandinávii → Dánsko, Norsko (Vidkun Quisling).
 7. 1940 - západní tažení - BENELUX → Francie.
 8. Francie - ministr Raynaud → Pétain. S - Němci, J - vichystický režim. Charles e Gaulle - Svobodná Francie.
 9. Bitva o Anglii. - 1940 - Operace Lvoun. VB (RAF, radar, Churchill).
 10. Itálie - do Egypta → Libye (Rommel). 1942 bitva u Al-Alamajnu - Montgomery X Rommel.
 11. 1941 - Řecko, Jugoslávie. → Chorvatsko (Ante Pavelić), Srbsko - Nedić X četníci, partyzáni (Josip Broz Tito).
 12. Zákon o půjčce a pronájmu → ponorková válka.
 13. Vstup SSSR (operace Barbarossa) - útok S, střed, J.
 14. 1941 - Atlantická charta (Churchill, Roosevelt).
 15. Japonsko 7. 12. 1941 Pearl Harbor → USA.
 16. Boje v SSSR - Žukov. 1942 - Stalingrad, 1943 - Kurský oblouk, Orel, 1944 - Leningrad.
 17. 1942 - Německo vrchol. - 1. Ovládnutí a postupné vyhubení Slovanské rasy. 2. 1942 Konference ve Wansee. 3. Romové.
 18. Konference v Casablance → 1943 vylodění v Sicílii.
 19. Japonsko - plán invaze do Austrálie → bitva o Midway, bitva o Guadalcanal.
 20. Konference v Teheránu → 6. 6. 1944 Den D - vylodění v Normandii (Eisenhower, operace Overlord).
 21. Krize Německého spojeneckého systému (povstání, satelity opouští tábor) → 1944 bitva u Arnhemu → bitva o Ardeny (Operace noc a mlha).
 22. Postup SSSR. (Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko; Pobaltí, Bělorusko, Ukrajina, Polsko).
 23. Jednání o poválečném uspořádání světa. - Konference v Quebecku, Dumbarton Oaks, Bretton Woods, 4. moskevská konference (Churchill připustil sféry vlivu SSSR).
 24. 1945 - konference v Jaltě - účast SSSR x Japonsku, linie dotyku vojsk, okupační pásma v Německu, potřeba potrestání válečných zločinců.
 25. Pád Berlína - děti, starci. † Hitler → Dönitz. 7. 5. kapitulace v Remeši.
 26. Harry Truman - 6. 8. 1945 bomba na Hirošimu, pak 9. 8. na Nagasaki → SSSR do Mandžuska → 2. 9. 1945 kapitulace v Tokijské zátoce (císař Hirohito).
 27. Důsledky - technika, věda, levice, demokracie X komunismu, vzestup USA, nové státy, Norimberský proces, princip kolektivní viny, Indie (rozdělení Indie a Pákistán), Indočína (S x J Vietnam), vznik Izraele x Arabská liga. Vznik OSN.
 28. Konference v Postupimi. - 4 okupační zóny, 4xD.
26. Československo v letech 1939 - 1945.
1. Protektorát.
2. Protektorátní orgány. - Protektor, prezident, vláda.
3. Represivní složky, zásahy do života. - Vzdělávání, Odbory, jazyková nařízení, nucené práce.
4. Hospodářství. - zbrojní průmysl, měnová reforma, přídělový systém, černý trh (cigarety).
5. Rasistická politika. - arizace, Terezín, Romové - Lety.
6. Spontánní odpor obyvatelstva. Bojkot pražské tramvajové dopravy.
7. Odboj - Politické ústředí, Petiční výbor Věrni zůstaneme, Obrana národa, Ústřední vedení odboje domácího. Komunistický. 28. 10. 1939 → 17. 11. Sonderaktion: Prag. Tři králové (Balabán, Mašín, Morávek). Rada Tří (Grňa, Luža, Štainer).
8. Příchod Heydricha, stanné právo. → 27. 5. 1942 atentát Libeňská zatáčka.
9. K. H. Frank - 2. stanné právo → 10. 6. Lidice, 24. 6. Ležáky.
10. Zahraniční odboj - Československý národní výbor → prozatímní vláda (Beneš, Šrámek, Masaryk, Ingr).
11. 1943 - Česko-sovětská smlouva. - spolupráce mezi londýnským a moskevským odbojem.
12. Vojáci ČSR - Polsko → Francie → VB; SSSR; Střední Východ - boj o Tobrúk.
13. Osvobození ČSR. - demarkační linie, otázka Prahy. Karpatsko-dukelská operace. Ostravská operace.
14. Slovensko - Tiso, Tuka, Mach. Slovenská národní rada, Ján Golián. Povstání v Bánské Bystrici → Němci → partyzáni do hor.
15. 1. 5. 1945 - české květnové povstání.
16. 5. 5. 1945 - pražské povstání. → 6. 5. Rudá armáda, Vlasovci → 10. 5. obnovení ČSR (nová vláda - Zdeněk Fierlinger).
17. Košický národní program. (paritní zastoupení stran, potrestání válečných zločinců, pozemková reforma, zestátnění klíčového průmyslu,…)
18. Dekrety, Národní shromáždění. Pozemková, měnová (čs. koruna), mzdová reforma (zvýšení mezd žen, příspěvky na děti).
19. Postupimská konference → odsuny. Horní Moštěnice u Přerova.
20. UNRRA.
21. Československo-maďarská dohoda. Reslovakizace Maďarů.
27. Evropa po roce 1945.
 1. Důsledky 2. sv. v.: Norimberský proces, OSN, myšlení doleva, 4x D.
 2. Počátky studené války. - Churchill - Fulton, USA - Trumanova doktrína, Marshallův plán. SSSR - pomoc zemím → hladomor. RVHP.
 3. Německá otázka. - 1947 Bizonie → Trizonie 1. (letecký most) a 2. berlínská krize (Chruščov - Berlínská zeď, 1961). 1949 - SRN (Konrád Adenauer, prezident Theodor Heuss) → NDR.
 4. ZEU → NATO (severoatlantická rada, generální tajemník). X Varšavská smlouva. 1951 (Adenauer a Schuman) - vznik ESUO → 1957 EHS. 1967 ES → 1992 EU.
 5. Upevnění sovětského bloku, krize. - Jugoslávie - Tito X Stalin (ukončeno 1955). 1953 † Stalin → naděje na uvolnění - nestane se → ČSR (1953 měnová reforma, "Pražské jaro" → 1968 okupace, normalizace). Polsko - 1956 Poznaňské povstání. Maďarsko (1956 - Budapešť - demonstrace → Rákosi X Imre Nagy → János Kádár žádá SSSR o vstup → okupace). 1956 - Chruščov - XX. sjezd KSSS.
 6. Čína - 1949 * ČLR. Mao Ce Tung ("velký kormidelník", Velký skok vpřed - komuny měly být hospodářsky soběstačné, rušení rodinných vazeb → hladomor, Kulturní revoluce - gang čtyř, okupace Tibetu - odpad, ponižování mnichů, ničení klášterů, lidé do měst, propaganda)
 7. 1975 - KBSE.
 8. Brežněvismus a 70. léta. (1979 do Afghánistánu) → Polsko - papež Karol Wojtyla, hnutí Solidarita (Lech Walesa).
 9. 80. léta - Gorbačov - prezidentský systém, perestrojka, glasnost, Černobyl.
 10. Rozpad SSSR. - nereformovatelný systém → Gorbačov sesazen, do čela Jelcin. VS rozpad, NATO zachováno. 1991 * SNS. 1990 sjednocené Německo.
 11. Jugoslávie - 1991 - 1995 - občanská válka. (Srbové x Slovinci, Chorvaté x Srbové x bosenští muslimové). 1999 - vpád Srbů do Kosova → zásah NATO → kapitulace.
28. Hlavní ohniska konfliktů ve světě po roce 1945.
 1. Počátky studené války. - Churchill - Fulton, USA - Trumanova doktrína, Marshallův plán. SSSR - pomoc zemím → hladomor. RVHP. NATO x VS.
 2. Německá otázka. - 1947 Bizonie → Trizonie 1. (letecký most) a 2. berlínská krize (Chruščov - Berlínská zeď, 1961). 1949 - SRN (Konrád Adenauer, prezident Theodor Heuss) → NDR.
 3. Korejská válka (1950 - 1953). Osvobozeno od Japonska → 1949 KLDR (Kim Ir Sen), Korejská republika (Li Syn Man). Útok KLDR → výsadek v týlu → Čína. Douglas MacArthur. 38. rovnoběžka.
 4. Arabsko-izraelský konflikt.
· 1948 * Izrael. → 1. válka - Izrael vítěz, opora v USA → SSSR k Arabům.
· Převrat v Egyptě (král Farúk → Násir - chce znárodnít Společnost Suezského průplavu) → Francie + VB bombardování měst, Izrael obsadil Sinaj.
· Šestidenní válka - Egypt uzavírá Izraeli přístup k Rudému moři → Izrael (Djanana Moše) obsadil Sinaj.
· 4. válka. - Egypt překročil Suezský průplav → Izrael na Sýrii, pak Egypt → ropná krize → Ženevská konference, mírové smlouvy (za Egypt Anvar Sadat).
· Organizace pro osvobození Palestiny (Jásir Arafat, Libanon) → jednání o omezené samosprávě palestinských oblastí.
 1. Konflikt v Indočíně. - S - Vietnamská demokratická republika (Ho Či Min) X Jižní Vietnam (svržen diktátor) → Tonkinský záliv (prezident Johnson) → 1973 příměří → 1975 Vietnam komunistický, Laos a Kambodža také.
 2. Kambodža. - Rudí Khmérové (Pol Pot) → Kambodžská jednotná fronta národní spásy → 1979 Kambodžská lidová republika.
 3. Írán (ajotalláh Chomejní "islámská republika", mezinárodní izolace) X Saddám Husajn (válka do vyčerpání).
 4. Irák vpád do Kuvajtu (hranice v poušti obtížné určit) → Rada bezpečnosti → Irák ignorace → Operace pouštní bouře (Norman Schwarzkopf) → Irák rakety na Izrael, útok na hl. m. Kuvajt → nucen ustoupit.
 5. Indie X Pákistán o Kašmír. Pákistán - Bengálci chtějí samostatnost → Bangladéšská lidová republika → masakry → Indie útok na Pákistán → Pákistán nucen ustoupit.
 6. Karibská krize. - Kuba (Fidel Castro - znárodnění am. cukrovarů, podráždění USA, orientace na SSSR) → jednotky Castra X emigranti (USA) → SSSR rakety → jednání Kennedy, Chruščov → orientace na Čínu → orientace na SSSR.
 7. Válka o Falklandy. - 1982 - Argentina → OSN → boje pod vládou Thatcher.
29. Československo v letech 1945 - 1967.
 1. Osvobození - Slovenské národní povstání, Pražské květnové povstání. Vlasovci.
 2. Představy o uspořádání, smlouva mezi SSSR a ČSR, otázka Slováků, Němců. Zdeněk Fierlinger.
 3. Košický vládní program. - orientace na SSSR, znárodnění, zabavení majetku kolaborantů, pozemková reforma, zákaz pravice, 2 rovnoprávné národy (Č, S).
 4. Politické strany. - KS, sociální demokracie, národní socialisté, lidovci, paritní zastoupení.
 5. Benešovy dekrety.
 6. Odsun Němců (→ "pásmo nikoho"). Verewulfové.
 7. Podkarpatská Rus. - anexe SSSR.
 8. Poválečný vývoj - vznik SNB, lidové soudy, Prozatímní národní shromáždění, OSN, Marshallův plán.
 9. Parlamentní volby 1946 - Beneš, Gottwald, Zenkl (nár. soc.), Dvouletka. Mostecká aféra, Krčmáňský případ, spiknutí na Slovensku. Milionářská dávka.
 10. 25. 2. 1948 → abdikace Beneše → prezidentem Gottwald → Ústava 9. května.
 11. Stíhání. 50. l. - politické procesy (Milada Horáková, Rudolf Slánský).
 12. Hospodářství - odmítnutí Marshallova plánu, RVHP, Pětiletky, kolektivizace.
 13. 50. léta - XX. sjezd 1956. 30. 5. 1953 měnová reforma → bouře Plzeň. Gottwald, Zápotocký.
 14. 60. léta - 1960 nová ústava (KSČ má vedoucí úlohu ve státě.) → 1968 - Pražské jaro, IV. sjezd spisovatelů.
30. Dějiny Československa od roku 1968 po vznik České republiky.
 1. 1967 - IV. sjezd spisovatelů. 1968 - Pražské jaro.
 2. Tajemníkem Dubček, prezident Novotný → Svoboda, premiér Černík.
 3. Budování "socialismu s lidskou tváří". Prohlášení 2000 slov. Formulace Brežněvovy doktríny.
 4. Schůzka VS → 20. - 21. 8. 1968 - Operace Dunaj. → Moskevský protokol. (Špaček, Dubček, Svoboda, Smrkovský, ...)
 5. Konsolidace, normalizace.
 6. 1. 1. 1969 - ČSSR federativním státem. Federální shromáždění (Sněmovna lidu 200, Sněmovna národů 300). 16. 1. 1969 † Jan Palach.
 7. 1969 Dubček → tajemníkem strany Husák.
 8. Kultura. - Tuzex. Emigrace, oficiální proud, samizdat.
 9. KBSE. Charta 77. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných.
 10. 80. léta - disidentské sdružení (Hnutí za občanskou svobodu, Klub za socialistickou přestavbu Obroda, samizdatové Lidové noviny, "tajná církev"), 1989 manifest Několik vět (Havel a spol.), rozpad SSSR.
 11. 17. 11. 1989 Sametová revoluce. Občanské fórum. Veřejnosť proti násiliju.
 12. Privatizace. restituce.
 13. 1990 ČSFR → 1990 volby (prezident Havel, v čele federální vlády Čalfa, české vlády Pithart, slovenské vlády Mečiar) → 1992 volby - myšlenky na rozdělení → Slovenská národní rada (Dekret svrchovanosti). → 1. 1. 1993 rozpad bez referenda.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama