30. Český světový autor

22. června 2010 v 16:01 | Darkened |  Přehled k maturitě - Čeština
Život
Karel Čapek se narodil 9. 1. 1890 v Malých Svatoňovcicích. Jeho otec byl lékař Antonín Čapek, jeho matka se jmenovala Božena Čapková. Měl dva starší sourozence, Helenu a Josefa. Rodina se po jeho narození přestěhovala do domu v Úpici, kde si otec zřídil ordinaci. V roce 1900 se do Úpice přistěhovala Čapkova babička Helena, která, jak sám Čapek řekl, vzbudila ve svém vnukovi cit pro jazyk a rozvinula sociání cítění.
Poté se s babičkou přestěoval do Hradce Králové, kde nastoupil na gymnázium, následně ve studiu pokračoval v Brně a odmaturoval na gymnáziu v Praze.
Studoval na filosofické fakultě Univerzity Karlovy, některé měsíce studia strávil v Berlíně a v Paříži. Roku 1915 byl jmenován doktorem filosofie a ze zdravotních důvodů nemusel narukovat do první světové války.
Svou kariéru začal v redakcích různých časopisů (Národ, Národní listy, Nebojsa) a také jako učitel syna hraběte Lažanského. V roce 1920 se seznámil s Olgou Scheinpflungovou a vydává svou hru R.U.R., díky které se proslavil ve světě. Roku 1921 nastupuje do pražské redakce Lidových novin a stává se dramaturgem a režisérem v Městském divadle Královských Vinohrad. V roce 1922 je představen T. G. Masarykovi, se kterým se spřátelil.
V Čechách napomáhal založení Penklubu (1925) a stal se jeho předsedou. Zakládá také tradici tzv. "pátečníků", kdy se scházeli spisovatelé u Čapka ve vile ve Vinohradech a diskutovali o různých probémech. Mezi pátečníky patřili například: Karel a Josef Čapkové, T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Josef Kopta, Ferdinand Peroutka, Eduard Bass, Karel Poláček, Vladislav Vančura, Jan Masaryk.
Během svého života často pobýval na zámku v Topol'čiankách u TGM.
Roku 1935 se oženil s Olgou a od Václava Palivce dostávají dům ve Staré Huti u Dobříše - Strž. Jeho žena byla velice emancipovaná, jako jedna z mála žen té doby měla řidičský průkaz, nosila kalhoty. Zemřela po představení Matky, kde hrála hlavní postavu, protože to bylo představení pro děti a ty se smály, což ji dovedlo ke zhroucení. Čapkova největší láska byla Věra Hrůzová, která se však provdala za jiného.
Roku 1936 je navržen na Nobelovu cenu za literaturu.
Během svého života hodně cestoval, byl například v Anglii, Holandsku, Španělsku, Itálii, Rakousku a Švýcarsku.
1938 se pokouší ze všech sil zachránit ČSR před nastupujícím nacismem. Rozesílal dopisy významným osobnostem celého světa (např. Albertu Einsteinovi, tajemníkovi OSN), aby upozornil nanebezpečí nacismu. Pomáhá formulovat a podepisuje Výzvu obce československých spisovatelů spisovatelským a kulturním organizacím celého světa, aby hájily princip svobody a pomáhaly orientovat veřejné mínění celého světa pravdivým objasnením současné československé politiky. Po mnichovském diktátu podepisuje výzvu Obce československých spisovatelů K svědomí světa. [1] Následně se snesla vlna útoků proti jeho osobě. V této době také odmítl evakuaci do Londýna s tím, že musí zůstat s národem. Umírá na chřipku a zánět ledvin 25. 12. 1938.
Jeho bratr Josef Čapek byl Karlovým přítelem. Narozdíl od Karla byl klidný a neprůbojný. Zpočátku psali díla spolu, později Karlovi pouze předával své nápady. Věnoval se hodně malbě a spisovatelem byl pouze svátečním. Psal impresionisticky, neuspořádaně, lyricky. Napsal například detektivku Stín kapradiny, filosofické úvahy Kulhavý poutník. Psaltaké cestopisy, a to tím způsobem, že nejdříve pozoroval jednostlivosti a detaily, které pak zobecnil. V roce 1939 byl zatčen a odvezen do Dachau. Prošel mnoha koncentračními tábory a v jednom z nich zemřel těsně před koncem války na tyfovou epidemii.
Dílo
"Škatulkovat" Čapkovo dílo je velice obtížné a dost nepřesné, protože mnoho z děl se dá zařadit do více skupin, proto je tento seznam pouze orientační a rozhodně není kompletní.
 • tvorba s bratrem
 • Ze života hmyzu
 • Adam Stvořitel
 • tvorba pro děti
 • Dášeňka, čili život štěněte
 • Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek
 • O pejskovi a kočičce
 • dramatická tvorba
 • Matka
 • Bílá nemoc
 • R.U.R.
 • Ze života hmyzu
 • Věc Makropulos
 • utopie, prvky sci-fi
 • Krakatit
 • R.U.R.
 • Továrna na absolutno
 • Věc Makropulos
 • filosofická díla
 • noetická trilogie Hordubal, Povětroň, Obyčejný život
 • povídka Šlépěj
 • protiválečná díla
 • Válka s mloky
 • Matka
 • Bílá nemoc
 • novinářská tvorba
 • fejeton Žena a povolání
 • cestopisy
  • Italské listy
  • Anglické listy
  • Výlet do Španěl
  • Obrázky z Holandska
 • překlady z francouzštiny
· Francouzská poezie
· Francouzská poezie nové doby
· Sganarelle - Moliére (společně s Otokarem Fischerem)
 • ostatní
 • Hovory s TGM
 • Povídky z jedné kapsy
 • Povídky z druhé kapsy
 • Trapné povídky
 • Život a dílo skladatele Foltýna
 • Kniha apokryfů
Světovost autora
Karel Čapek byl prvním českým spisovatelem, který uspěl v zahraničí. Ve světě se proslavil svou hrou R.U.R., která byla uvedena roku 1920. toto dílo bylo přeloženo do více než třiceti jazyků. Díky členství v československém Penklubu byl jedním z nejdůležitějších hnacích motorů proti okupaci, využívajíc při tom své kontakty a svou slávu za hranicemi ČSR. Byl také jmenován členem mezinárodního výboru pro duševní spolupráci Společnosti národů (stálý výbor pro literaturu a umění) a pracoval ve Výboru pro pomoc německým uprchlíkům. Byl opakovaně navržen na Nobelovu cenu za literaturu.
Z tohoto krátkého shrnutí se dá říci, že Čapek nebyl pouze muž slova, ale také činu, a to je podle mě to, co na něm můžeme obdivovat.
Typické rysy děl Karla Čapka
Autor byl zastáncem demokratického smýšlení a humanismu s péčí o každého člověka, což se z jeho děl dá vyčíst. Dokáže podat své myšlenky zábavnou a trefnou formou, umí přsně vystihnout podstatu problému. Ve filosofických dílech se vyskytuje jeho názor, že pravd je tolik, kolik je lidských názorů a že neexistuje žádná univerzální pravda (pragmatismus). Častým motivem je zneužití techniky a vědy člověkem, čímž se ničí. Poslední díla jsou ve znamení boje proti válce a proti nastupujícímu nacismu.
Jazyk Karla Čapka je jednoduchý, nepoužívá žádné odborné termíny, avšak přesto bohatý. Líbí se mi, že v dílech není obsaženo mnoho zbytečného, každé slovo má své místo.
Myšlenky jsou rozhodně nadčasové a myslím si, že i za několik desítek let budou mít svou výpovědní hodnotu.
Obsahy některých děl (vlastní četba)
Bílá nemoc
Doktor Galén objeví lék na bílou nemoc a léčí na klinice, kterou vede profesor Sigelius, chudé, protože bohatí podle něj mají vliv a tak mohou zastavit válku. Když se objeví novináři a chtějí se podívat na zázrak, jak léčí, sdělí jim doktor Galén, že návod na přípravu léku vydá pouze tehdy, když se přestane válčit.
K panu Galénovi přichází v přestrojení baron Krűg, který také onemocněl. Doktor ho pozná a je mu lék ochoten vydat pouze v případě, že baron zastaví zbrojení na válku. Krűg se snaží maršála přesvědčit, aby úřestal zbrojit. To se mu ovšem nepovede, na rozloučenou podává Maršálovi ruku a odchází. Baron se následně zastřelí.
Následně má Maršál projev před davem rozvášněným davem lidí, a když se při jednom gestu uhodí do prsou, zjistí, že tam má bílé necitlivé místo. Nakazil se bílou nemocí, dcera ho přesvědčuje, aby přestal zbrojit, zastavil válku a zachránil si tak život. Maršál přichází při čekání na Galéna k názoru, že je pro něj výzvou nastolit ve světě mír. Na cestě k Maršálovi je Galén ušlapán zfanatizovaným davem.
Ve hře je vidět, že píše o nacismu například při rozhovoru profesora Sigelia, který hovoří o vyvolení tohoto národa, že úkolem národa je dobýt svět.
Líbila se mi také vedlejší epizoda, kdy spolu otec a matka jedné rodiny rozmlouvají. Otec říká, že Galén je blázen, s výrobou zbraní a válkou souhlasí, protože má dobré místo ve zbrojovce. Naopak matka se Galéna zastává. Jednoho dne matka také dostane bílou nemoc. Jde s otcem za doktorem Galénem, který říká, že ji vyléčí,ale pouze v případě, že se otec vzdá svého dobrého místa ve zbrojní továrně. Ten ale odmítá. Jak bychom se asi zachovali my?
Myslím, že tato protiválečná hra je nadčasová, protože vždy bude někdo, kdo bude chtít ovládnout někoho jiného. Možná by se poselství dalo vztáhnout i na jedince, že výzvou není vyvolat konflikt, rozpoutat válku, zmanipulovat dav, protože to je příliš jednoduché. Výzvou je vytvořit něco krásného. Výzvou je nastolit mír a pomáhat lidem a přivádět je k idejím dobra a spravedlnosti, což sám autor podle mě dokázal.
Věc Makropulos
Hra začíná v advokátní kanceláři pana Kolenatého, který zastupuje pana Alberta Gregora ve sporu Gregor versus Prus ohledně dědictví. Albert Gregor čeká v kaneláři na rozsudek, který má padnout po 100 letech. Do kanceláře přichází slavná zpěvačka Emilia Marty, která tvrdí, že v domě Josefa Prusa je jeho závěť, která dokáže, že majetek patří panu Gregorovi, protože jeho předek Ferdinand Gregor je Prusův nemanželský syn s vídeňskou zpěvačkou Ellian Mac Gregor. Za službu Gregorovi, že vyhrál proces, po něm požaduje řecké listiny, které se v domě nachází.
Na scéně se následně objevil pan hauk-Šendorf, který si všiml, že Emilie je nápadně podobná zpěvačce, s níž měl poměr před 50 lety ve Španělsku. Prus zjistil, že pravé jméno matky Ferdinanda Gregora bylo Elina Makropulos.
Nakonec Emilia dostává listy od Gregora. Do jejího pokoje přijdou její známí, a když srovnali podpis Ellian Mac Gregor, Eliny Makropulos a Emilie Marty, zjistili, že písmo je stejné. Aby se dozvěděli pravdu, vytvoří v místnosti fiktivní soud a vyslýchají opilou Emilii Marty, která přiznává, že žije již 300 let. Její otec byl doktorem Rudolfa II., vymyslel recept na nesmrtelnost a měl jej vyzkoušet na své dceři, která získala 300 let nesmrtelnosti. V řeckých listech je popis tohoto receptu. Sháněla jej, protože se bojí smrti, ačkoliv ji již nebaví žít.
· EMILIA: Vy jste tak blízko všeho! Pro vás má všecko smysl! Pro vás má všecko nějakou cenu, protože za těch pár let toho ani dost neužijete… Oh můj bože, kdybych jen jednou ještě (Lomí rukama.) Hlupáci, vy jste tak šťastni! Je to až protivné, jak jste šťastni! A všecko jen pro tu pitomou náhodu, že brzo umřete! Všecko vás zajímá jako opice! Ve všecko věříte, věříte v lásku, v sebe, ve ctnost, v pokrok, v lidstvo, já nevím v co, já nevím v co! Ty věříš v rozkoš, Maxi, ty Kristinko, věříš v lásku a věrnost. Ty věříš v sílu. Ty věříš v samé hlouposti, Vítku. Každý, každý, každý v něco věří! Vám se to žije, vy… blázni!
· VÍTEK (rozčilen): Ale dovolte, vždyť přece jsou… vyšší hodnoty… ideály… úkoly…
· EMILIA: Jsou, ale jen pro vás. Jak vám to mám říci? Je snad láska, ale je jenom ve vás. Jakmile není ve vás, není nikde, není vůbec žádná láska… nikde ve vesmíru… Člověk nemůže milovat tři sta let. Ani doufat, ani tvořit, ani se dívat tři sta let. Nevydrží to. Všecko omrzí. Omrzí být dobrý a omrzí být špatný. Nebe i země tě omrzí. A pak vidíš, že to vlastně není. Není nic. Ani hřích, ani bolest, ani země, vůbec nic. Jen to je, co má nějakou cenu. A pro vás má všecko cenu. Ó bože, já byla jako vy! Já byla děvce, já byla dáma, já byla šťastná, já já byla člověk! Bože na nebi!
· EMILIA:My - my staří víme příliš mnoho; ale vy znáte víc než my, vy hlupáci! Nekonečně víc! Lásku, velikost, účel, všecko možné. Vy máte všecko! Vždyť ani nemůžete víc chtít! Vy aspoň žijete, ale v nás se život zastavil, Kriste Ježíši! a nemůže dál - Bože, ta hrozná samota!
Emilia chce svěřit někomu návod na nesmrtelnost, nejdříve všichni přemýšlejí, co by s tímto receptem udělali, ale když ji slyší, jak je nešťastná, nechce s tím receptem mít nikdo nic společného a tak jsou listy spáleny.
Jak by kdo recept využil?
· PRUS: Tak jest. Jen ti nejlepší jsou důležiti pro život. Jen vůdčí, plemenní, výkonní muži. Nemluvím vůbec o ženách. Ale je na světě deset nebo dvacet nebo tisíc mužů, kteří jsou nenahraditelni. Můžeme je udržet. Můžeme je přivést k nadlidskému rozumu a nadpřirozené moci. Můžeme vypěstit deset nebo sto nebo tisíc nadlidských vládců a tvůrců.
· GREGOR: Pánové, nechme zbytečných řečí. Tajemství dlouhověkosti je majetek rodiny Makropulos. Nechte, aby si s ním rodina Makropulos dělala, co jí libo.
· VÍTEK: Dejme všem tři sta let života! Bude to největší událost od stvoření člověka; bude to osvobození, bude to nové a definitivní stvoření člověka! Bože co se dá z člověka udělat za tři sta let! Padesát let být dítětem a žákem; padesát let poznávat svět a vidět vše, co je; sto let užitečně pracovat pro všechny; a pak sto let, když vše jsme poznali, žít v moudrosti, vládnout, učit a dávat příklad! Oh jak cenný by byl lidský život, kdyby trval tři sta let! Nebylo by válek. Nebylo by té ohavné sháňky. Nebylo by strachu a sobectví. Vědoucí a důstojný byl by každý člověk, (spíná ruce) svrchovaný, dokonalý by byl, pravý syn a ne už potrat boží. Dejte lidem život! Dejte jim plný lidský život!
Můj názor: To, že se rodíme a umíráme má nějaký důvod. Myslím si, že kdybychom měli žít věčně, Bůh by to tak zařídil. Věřím na renkarnaci, a také v to, že když přicházíme na svět, své minulé životy zapomínáme, a to proto, že bychom několik desítek, nebomožná stovek let života a zkušeností jako lidé neunesli. Proč bychom měli vědět, že jsme třeba byli v minulém životě vrazi a vědomí toho by nás otupovalo? Nebo naopak - co kdybychom věděli, že jsme byli králové, a to by nás zase vedlo k tomu nic nedělat a chlubit se tím? Svazovalo by nás to a nenutilo být lepší, a jak říká Emilia, otupěli, byli znudění. Pokud by něco takového existovalo, vedly by se o to války a přineslo by to spíše smrt než život...
Matka
Tuto hru jsem si poslechla jako rozlasovou. Výhodou je, že člověk může poslouchat i při chůzi. Název matka je dvojsmyslný, znamená skutečnou matku dětí a dále pak také vlast.
Matka postupně ztrácí své syny ve španělské občanské válce. Nejdříve jí v kolonii zemřel manžel v kolonii, a ačkoliv věděl, že je bitva předem prohraná, šel bojovat, aby nevypadal jako zbabělec. Poté syn Ondřej, lékař, který odjel léčit k rovníku žlutou zimnici. Jako další zemřel Jirka, kterému se porouchalo letadlo, když sesnažil překonat výškový rekord. Během války je zatčen Petr, komunista, a zastřelen fašisty. Dalším mrtvým je fašista Kornel, který chtěl pomáhat svým druhům ve válce. Zbývá už jen Tony.
Hru bych rozdělila na dvě roviny - reálnou, rozhovory mezi živými, a nereálnou, kdy matka rozmlouvá se svými mrtvými syny a manželem.Když už zbývá jen Tony, matka ho nechce do války k obraně vlasti pustit, rozmlouvá s mrtvými, kteří jí radí, aby Tonyho pustila. Až když matka slyší, že jsou zabity i děti, obětuje svého syna, protože si uvědomuje, že blaho všech je přednější než blaho osobní.
Jsou zde konfrontovány ženská a mužská role v životě a společnosti. Matka vždy trpí, když jí berou syny a doplácí na válku. Žena vychovává. To je její hrdinství. Na druhé straně hrdinství mužů je umírat pro vlast a dobrou věc, což, jak matce synové říkají, nemůže pochopit.
Válka s mloky
Pan kapitán J. van Toch vyhledává nové lokality, kde by se daly lovit perly. Při hledání se dostane i do zátoky Devil Bay, kde narazí na mloky. Zjistí, že umí lovit mušle s perlami, ale neumí je otevřít. Kapitán je naučí otevírat mušle nožem a započíná s nimi jakýsi obchod, oni mu nosí perly a on jim za to dává nože. Naučí je také zabíjet žraloky, kteří jsou přirozenými nepřáteli mloků.
Pak kapitán jede za panem Bondym, podnikatelem, se kterým společně uzavřou smlouvu, kdy kapitán cestuje lodí a rozváží mloky po celém světě do lokalit, kde se vyskytují perly. Po van Tochově smrti se firma pana Bondyho rozhodne prodávat mloky jako levnou pracovní sílu, protože se zjistilo, že mloci jsou velice učenliví. A tak se postupně rozšiřují do celého světa.
Ve druhé, kolážové části autor předkládá fiktivní články o soužití mloků a lidí. Mloci začínají mluvit, vznikají salamndří kulty, kdy lidé mloky uctívají, vzkvétá obchod s mloky. Postupně lidé prosazují pro mloky práva, naučí je mluvit a vznikají dokonce i mločí univerzity. Na mlocích se dělají také vědecké pokusy apod.
V poslední části se mloci pod vedením Chief Salamandra, o kterém se na konci knihy ukazuje, že je člověk, snaží rozšířit moře odstřelováním částí pevnin. Protože lidé nejsou schopni domluvit se na společném postupu proti mlokům, mločí rozpínání dále pokračuje.
Poslední kapitola je nazvána Autor mluví sám se sebou, a rozebírá zde možnosti člověka na přežití. Nakonec dochází k závěru, že když se mloci naučli vše od lidí, sami se také zničí, jako seničí lidé navzájem a pro lidstvo tak vzniká další šance začít znovu.
Z knihy je znát protiněmecké smýšlení. Například když Chief Salamander mluví o tom, že chce pouze životní prostor pro mloky, že nabízí mír a bude šetřit životy, připomíná to Hitlera. Zmiňuje zde také, že sám lidi varoval včas proti mlokům (nacismu), ale nikdo ho neposlouchal.
Celou knihou prostupuje postava pana Povondy, který byl komorníkem pana Bondyho a kapitána van Tocha k panu Bondymu pustil, i když nevěděl, zda ho nemá raději vyhnat. Dokud lidstvo z mloků prosperuje, říká si, jak dobře udělal, že tehdy kapitána ode dveří nevyhnal, ale když se pak mloci postavili proti lidem, vyčítá si, že je to jeho chyba. Střední kolážová část je složena z výstřižků novin o mlocích, které pan Povondra sbíral.
Ze života hymzu
Satira na lidskou společnost.
Motýli - znudění, flirtují se všemi, lichotiví až podlézaví, povrchní, pokrytečtí, posmívají se, v hovoru užívají klišé, přelétavost
Kukla, jepice - kritika individualismu (Já nesu něco velikého); když se kukla rodí, prohlašuje, že přináší něco velikého, ale než stačí cokoliv udělat, zemře → malost lidského jedince
Chrobák - celý život staví svou kuličku (majetek), je to jejich život, když ji ztratí, jejich život ztrácí smysl; hrabivost
Lumek a jeho larvička - lumek se pouze stará o své dítě, rozmazluje ho, a zapomíná při tom na sebe
Cvrčkové - starají se o rodinu, vyžívají z neštěstí druhých
Parazit - pokrytec, říká, co se mu zrovna hodí (umí švejkovsky vykličkovat), názorem jakýsi hmyzí komunista
Mravenci - touha po moci, chtějí ovládnout "svět", který pro ně představuje cesta mezi dvěma stébly → malost lidstva oproti celému vesmíru, strojovitost, mechaničnost neberou v potaz jedince
Slimáci - žijí si svým obyčejným životem, život ostatních neřeší; šišlají, což působí komicky a zároveň člověku připadá, že jsou skuteční
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama