Politika Karla IV. za jeho císařství 1

4. prosince 2007 v 18:34 | Darkened |  Dějepis
Poznámky z prvního dílu ze dvou knih od Františka Kavky - Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355 - 1378). Vydalo nakladatelství Karolinum v Praze, r. 1993.
1.DÍL (1355 - 1364)
1. Prvé kroky císařství (1355)
- 1348 - inkorporace země budyšínské, zhořelecké, slezských vévodství
- 1355 - korunovace na císaře
- inkorporace České Falce
- stavba Frauenkirche v Norimberku
- konfirmace Chebských privilegií (zrovnoprávnění s obyvateli království, nezcizitelnost, územní rozsah, osvobození chebských obchodníků od celních poplatků v říši, zrovnoprávnění v prodeji a nákupech s měšťany Starého Města pražského, privilegia v oblasti práva a správy)
- stavba hradu Beheimstein
- koupě Donaustaufu
- potvrzení falckého kurfiřtského hlasu Ruprechtovi I.→ plná moc později v r. 1355 Rudolfu II.
- z římské cesty ostatky sv. Víta
- Karlštejn
- papež Inocenc VI.
- Václava Lucemburský ∞ Johanna (Jana) Brabantská (z Maastrichtu- hl. m. Limburska)
2. Pražský a norimberský sněm (1355-56)
- 1355 - pražský sněm - zákoník Maiestas Carolina ("shořel")
- zlatá bula - potvrzení udělení Moravy v léno Janu Jindřichovi
- Norimberk - usmíření Karla s Ludvíkem VI. Římanem (braniborský kurfiřt)
- většinový princip - při volbě římského krále jsou potřebné 4 hlasy z přítomného kolegia
- "O mincích" - právo českých králů razit zlaté a stříbrné mince
- zlatá bula (předmluva + 23 kapitol) vyhlášena 1356
- 1356 - inkorporace země plavenské a lužické
- haléřový mandát - závaznost ražby podle norimberského zrna a určoval poměr haléře ke zlaté minci
- 1370 - inkorporace Dolní Lužice
- 1373 - inkorporace Braniborska
3. Zdlouhavá cesta do Met
- 1356- Sušici uděleno mílové pravo
- domácí válka s Rožmberky - smírná dohoda s Petrem, Joštem, Janem a Jindřichem z Rožmberka, později s jejich spojencem Jindřichem z Hradce
- nejužší Karlova rada - Matěj ze Středy (bratr Jana), Arnošt z Pardubic, Zbyněk Zajíc z Házmburka
- augšpurský biskup Markvart jmenován císařským místodržícím a generálním kapitánem pro Itálii
- Beroun - privilegia (ustanovení zrovnoprávňující čes. a něm. měšťany, zákaz spolčování řemeslníků)
- dobytí Telče - porážka Jindřicha z Hradce
- založení Kašperka
- bitva u Maupertuis - Jindřich z Lancasteru (princ waleský) x Jan II. (Francie poražena, zajat)
4. Dokončení Zlaté buly a vyrovnání s Francií
- 1354/55 - 1. vogtlandská válka (Karel IV. x plavenští vazalové, poraženi)
- 1356 - sněm v Metách - inkorporace Plavenska (Vogtlandu) k České koruně
- udělení Deldinátu jako říšského léna princi Karlovi (Francie)
- uzavření česko.francouzské smlouvy
- přeměna desátku na subsidium
- 1357 - obnovení spojenecké smlouvy s Anglií
- konec rakousko-moravské války
5. Další upevňováníČeské koruny (1357-1359)
- 1357 - bavorská válka - Albrecht I. a Štěpán II. Dolnobavorští oblehli hrad Nattenburg u Deggendorfu, pokus o mír ve Vídni - neúspěch
- opětovné rozhoření - vedl opět Dětřich z Portic
- koncem roku smír a spojenectví
- řezenský odboj - konec příměřím Karla IV. a Albrechta I.
- kaple Umučení Páně - vzhledem k uchovávání vzácných ostatků zakázána přítomnost žen v malé hradní věži
- Karlův most (Petr Parléř)
- řáděbí žoldáckých band - ohrožení Avignonu (Karel nepomohl, papež udělil absoluci z exkomunikace, x části povstání obyvatelstva)
- stavba hradu Karlsfried
- Šestiměstí = Žitava, Löbau, Budyšín, Kamenz, Luban, Görlitz
- Dětřich - založení cisterciáckého konventu u Stříbrné Skalice
- 1358 - * Eliška, Karlovo 1. dítě s Annou Svídnickou
- 2. vogtlandská válka - Karel IV. + míšeňský markrabě Vilém x Plavno (kapitulace)
- Rothenburg - francký landfrýd
- odboj bratří Pluhů z Rabštejna → Karel IV. získává hrad Rabštejn
- 1359 - z marky trevírské říšský vikariát
6. Střetání s ambicemi Rudolfa Habsburského (1359 - 1361)
- 1359 - Rudolf IV. Habsburský ´nalezl´ zapomenutá privilegia pro rakouské vévody → žádost o konfirmaci → odmítnutí kurfiřty
- † Mikuláš, aquilejský patriarcha → Lodovik III. de la Torre
- Karolina de ecclesiastica libertate - panovník bere pod ochranu x nárokům světských vrchností duchovenstvo v provinciích Hamburg, Brémy, Magdeburg
- 1360 - udělení Branibor a Dolní Lužice v léno Otovi Braniborskému
- Arnošt z Pardubic vydává listinu o zásadách organizace pražského vysokého učení
- říšský sjezd v Norimberku - nad hrabaty würtemberka vyhlášen říšský acht a vypovězena jim válka (→ kapitulace v Esselingen, kapitulace Rudolfa jako jejich spojence)
- nový mistr komory Těma z Kodlic
- ratifikace svatebních úmluv mezi Joštem Moravským a Alžbětou Uherskou
- 1361 - * Václav v Norimberku
7. Vítězství nad habsbursko-anjouovskou koalicí. Nová orientace lucemburské expanze. (1361 - 1364)
- 1361 - České Budějovice - smír mezi Rudolfem IV. a Karlem IV.
- † magdeburský arcibiskup Ota Hessenský → nástupce Dětřich z Portic
- vybudování Radyně (Karlskrone)
- koadjutorem Boemunda Trevírského Kuna z Falkenštejna (od 1362 trevírským arcibiskupem a kurfiřtem)
- 1362 - Rudolf přechod k nepřátelům
- † Anna Svídnická
- † Inocenc VI. → Urban V.
- Jan II. - návrat ze zajetí
- 1363 - obnova spolku x ´zlým společnostem´
- jmenování purkrabího Fridricha V. Hohenzollernského říšským fojtem v Alsasku
- nově mistr komory Oldřich z Ústí
- povýšení Hohenzollernů do knížecího stavu
- hofmistr Burchard do Avignonu - zajat
- Karel IV. ∞ Alžběta z Pomořan - Wolgastu (otec Bogislav V., bratr Kažko)
- Václavova korunovace na českého krále
- kotunovace Alžběty na českou královnu
- uzavření vzájemného dědického nápadu mezi Lucemburky, Habsburky a uherskými Anjouovci (= právo české šlechty volit po vymření rodu nového panujícího krále - prohlášení 16 zemských pánů)
- Jan Jindřich ∞ Markéta Habsburská (3. manželka)
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama